Wat we doen

Wat we doen

 • NIKA

  Onze medewerkers zijn allemaal geschoold in NIKA

  NIKA (Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch oudergedrag) is een NJI erkende interventie, die zich in eerste instantie richt op het onderzoeken van de kwaliteit van de hechtingsrelatie. Het richt zich op ouders en hun kinderen waar het vermoeden is dat er sprake is van problemen in de hechtingsrelatie. Doel van de interventie is het voorkomen of verminderen van gedrags- en psychische problemen bij kinderen als gevolg van gedesorganiseerde gehechtheid. Dit wordt bereikt door het afleren van verstorend oudergedrag in combinatie met het aanleren van sensitief oudergedrag. Ouders leren verstorend gedrag te herkennen met behulp van videofeedback. Zij leren begrijpen wat maakt dat zij dit gedrag laten zien en welk effect dit gedrag heeft op het kind. Daarnaast leren ouders alternatieven voor dit gedrag. Zij leren bijvoorbeeld de signalen van het kind op te merken, deze adequaat te interpreteren en er passend en tijdig op te reageren. Ook wordt het mentaliserend vermogen en de emotieregulatie versterkt. NIKA behandeling wordt ingezet wanneer de hechtingsrelatie verbeterd kan worden. Daarbij werken wij met video opnames van spel -en interactiemomenten tussen ouder en kind. Door hier samen naar te kijken leert de ouder beter aan te sluiten op de behoeftes van het kind en wordt verstorend opvoedgedrag afgeleerd.

  Het hoofddoel van de behandeling is het voorkomen en/of verminderen van gedesorganiseerde gehechtheid bij het kind. Hiermee kunnen gedragsproblemen bij het kind (op latere leeftijd) worden voorkomen of verminderd.

  Vanaf de zomer van 2021 is er een HBO geschoolde NIKA ouderbegeleider verbonden aan 'De Basis'. Een NIKA ouderbegeleider kan een eerste screening doen om te onderzoeken of er mogelijk sprake is van verstoring in de gehechtheidsrelatie. Vanuit deze screening kan er volledige NIKA diagnostiek volgen of de ouderbegeleider kan werken aan het aanleren van sensitief en responsief oudergedrag. Ook kan de ouderbegeleider na een NIKA behandeling waarin schadelijk opvoedgedrag is verminderd, werken aan het verder inoefenen van sensitief en responsief oudergedrag.

  Wilt u meer weten over NIKA?

 • Trauma

  Veel mensen maken één of meer keer in hun leven een traumatische gebeurtenis mee. Niet iedereen zal aan een dergelijke gebeurtenis een trauma overhouden. Er zijn echter veel factoren die invloed hebben op de verwerking van meegemaakte gebeurtenissen.

  De Basis Hechting en Trauma werkt vooral met ouders en kinderen die vanaf de start van hun leven niet de kans kregen om veilige gehechtheidsrelaties met anderen aan te gaan. Bij veel van de mensen waar we mee werken is er sprake van trauma, of zij hebben een hechtingstrauma. Zij maken keer op keer mee dat als zij een ander nodig hebben voor troost of steun deze niet (emotioneel) beschikbaar is. Niet omdat die ouder niet beschikbaar wil zijn, maar omdat deze zelf aan het overleven is gedurende zeer veel stressvolle gebeurtenissen. Als je in de overleefstand staat, is het moeilijk om er tegelijkertijd te zijn voor anderen.

  Tijdens onze behandeling zullen wij je altijd uitleggen wat trauma is of kan zijn, hoe het werkt, en gaan we op zoek wat de eventuele trauma's in jouw leven of in het leven van je kinderen hebben betekend en nu nog betekenen. Vanuit de combinatie van onze kennis van trauma en jouw persoonlijke veerkracht, ervaringen en mogelijkheden gaan we op zoek welke vorm van hulp er nodig is om uit de overleefstand te komen. Dit kan betekenen dat we één of meerdere gezinsleden een vorm van traumatherapie bieden. Daarnaast kijken we welke vorm en mogelijkheden jou kunnen helpen om jezelf verder te ontwikkelen in je leven. Eén van de behandelaren is EMDR therapeut VEN (www.EMDR.nl) en heeft veel ervaring met trauma therapie voor alle leeftijdsgroepen en werkt al jaren met zowel hele jonge kinderen als met jongeren en volwassenen. Ook het behandelen van pre-verbaal trauma behoort tot de mogelijkheden.

  De behandelaars van 'De Basis' zijn aangesloten bij het landelijke expertise platform van De Drakentemmers. Dit is een groep van behandelaars die kennis en kunde heeft en deze deelt over trauma- en gehechtheidsbehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. (www.drakentemmers.nl)

 • Hulpverlening

  De basis voor een gezonde ontwikkeling richting autonomie is een veilige hechtingsrelatie tussen het kind en de voor hem of haar belangrijke volwassenen.

  Er zijn allerlei omstandigheden waarbij het soms niet lukt om een gezonde of veilige hechtingsfiguur te zijn voor het kind. Dit kan komen door stress, een eigen onverwerkt trauma of andere uiteenlopende emotionele problemen. Ook omstandigheden buiten het gezin om kunnen de oorzaak zijn dat de hechtingsrelatie verstoord wordt. Het kan leiden tot allerlei problemen bij het kind, maar ook bij zijn of haar omgeving.

  Aandacht voor een mogelijk aanwezig trauma is erg belangrijk. Als u zelf getraumatiseerd bent, dan kan het lastig zijn om uw kind te kalmeren wanneer het van slag is. 

  We helpen tevens jongeren die opgegroeid zijn in een omgeving waar ouders onbewust onveilige hechtingsfiguren zijn geweest. Ze ervaren over het algemeen veel stress, hebben problemen met sociale contacten, vinden het lastig om hun gedrag aan te passen aan wat de situatie van hen vraagt of komen niet toe aan leren. Ze lopen vast omdat hun hoofd te vol zit.

  We vinden het belangrijk dat de jongeren zelf de regie (terug) leren pakken over hun leven waardoor ze meer grip en controle krijgen en leren begrijpen waar dingen vandaan komen. We ontwarren de trauma's, bieden traumatherapie aan, psycho-educatie en emotie-regulatietechnieken. De jongere ontwikkelt hierdoor het vertrouwen in zichzelf en anderen en leert om zichzelf te kalmeren.

  Een onveilige gehechtheid kan uiteenlopende oorzaken hebben. De focus in de behandeling ligt op de relatie en de verbinding tussen ouder en kind, maar we kijken ook verder naar de omgeving; familie, betrokken hulpverleners, de buurt, de school etc. Vanuit deze verbindingen kunnen we samen werken aan verandering.

  'De Basis' werkt laagdrempelig en daarom vooral bij de mensen thuis. Zo nodig maken we gebruik van een behandelruimte in de buurt van het gezin. We hebben ervaren dat dit voor iedereen prettig werkt.

  Verwijzers kunnen ons benaderen voor consultatie en advies in complexe casuïstiek waarin denken vanuit een hechtingsperspectief van belang is. 

  De Basis Hechting en Trauma gelooft erin dat verandering groter is als we ons richten op het hele systeem.

 • Training

  We geven training, voorlichting en presentaties aan hulpverleners gericht op het leren herkennen van hechtingsproblematiek, verschillende hechtingsstijlen en welk gedrag hierbij hoort. We leggen uit wat het belang is van sensitief en responsief ouderschap en hoe je dit kunt bevorderen. We hebben aandacht voor de risicofactoren van onveilige hechting en voor het herkennen van traumasignalen en de invloed daarvan op de hechtingsrelatie. 

  We bieden altijd maatwerk. Op basis van uw wensen passen we de inhoud van de training of presentatie aan op de doelgroep. Wij ruimen veel tijd in voor het oefenen en het bespreken van eigen casuïstiek. We hebben verschillende tevreden opdrachtgevers waaronder Moviera vrouwenopvang, zorgboerderijen en het congres Medilex over hechting.

  Bent u op zoek naar een programma op maat? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 • Supervisie

  We verzorgen supervisie in het kader van de herregistratie SKJ, voor pedagogen en psychologen. Daarnaast bieden we werkbegeleiding aan voor psychologen en pedagogen. Onze expertise in de werkbegeleiding is hoe het gedrag van een kind verklaard kan worden vanuit de interactie met de omgeving.

  Onze NIKA practitioners geven supervisie en werkbegeleiding aan NIKA ouderbegeleiders. Ook bieden we maatwerk rondom diverse thema's, waaronder secundaire traumatisering. 

  Bent u op zoek naar een programma op maat? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

   

Actuele wachtlijst

Aanmeldingen, advies en/of kennismaking kan op ieder moment. De huidige wachttijd voor NIKA diagnostiek en/of behandeling is 18 weken. De wachttijd voor individuele trajecten voor trauma is momenteel 10 weken. De wachttijd voor NIKA ouderbegeleiding en screening is 4 weken. Regio Rivierenland heeft een wachttijd van 18 weken voor NIKA. Deze wachtlijst is op 1 december 2022 bijgesteld.

Contact

Stephanieweg 19
6861 XL Oosterbeek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK 68743092
AGB code 94063531

 • Leren kijken is kunnen zien

 • Hechting duurt een leven lang

 • Vanuit een veilige basis kun je de wereld ontdekken

 • "De band met mijn kinderen is veel sterker geworden"
 • "Dit is de eerste keer dat ik een hulpverlener heb aangeraden aan een ander"
 • "Ik ben heel tevreden over de hulp van De Basis"

© - Webdesign Buro Blûn