Skip to main content

Wettelijke regels

Wettelijke regels

Bereikbaarheid en regeling bij afwezigheid

Bereikbaarheid

'De Basis' is bereikbaar via het contactformulier op deze site. U ontvangt een antwoord binnen 2 werkdagen.

Indien u cliënt bent of directe verwijzer van 'De Basis' dan heeft u een telefoonnummer van uw behandelaar. Uw behandelaar brengt u op de hoogte van zijn of haar werkdagen en directe bereikbaarheid. Ook zal deze behandelaar u bij vakanties informeren hoe u eventueel in contact kan komen met 'De Basis'.

'De Basis' is niet bereikbaar buiten kantooruren en heeft geen crisisdienst.

  • Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij
  • Veilig thuis Gelderland Midden tel: 0800 2000
  • Spoedeisende jeugdzorg tel: 0800 9955599
  • Huisartsenpost

'De Basis' heeft geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst. Dit is ter inschatting aan de spoedeisende jeugdzorg.

Regeling bij vakantie, ziekte en afwezigheid

Wanneer medewerkers van 'De Basis' afwezig zijn dan laten zij dit weten via een automatische reply op hun emailadres. Van tevoren worden cliënten zo mogelijk mondeling op de hoogte gebracht van afwezigheid.

Mocht de medewerker ziek zijn dan laat de medewerker zit zelf weten aan de cliënt of vraagt een collega contact op te nemen met de cliënt. Bij langdurige afwezigheid worden afspraken op maat gemaakt over vervanging en over het onderhouden van contact gedurende de periode van afwezigheid.  Met de cliënt wordt afgesproken welke collega in de periode van afwezigheid van de betreffende behandelaar contact onderhoud. Deze informatie wordt ook gedeeld met de verwijzer en eventueel andere betrokken zorgaanbieders.

Afspraken worden gemaakt wie er toeziet op de veiligheid van de jeugdige. Zo nodig denkt de medewerker van 'de Basis' mee in een vervangend hulpaanbod in het geval de NIKA-behandeling niet overgenomen kan worden of voortgezet kan worden door een collega.