Skip to main content

Wie we zijn

Wie we zijn

Ria Leunk

Eigenaresse De Basis Hechting en Trauma. Msc Orthopedagoge, Gedragsdeskundige, NIKA Practitioner, EMDR Therapeute VEN.

"Elke ouder heeft de intentie om een goede ouder te zijn en het kind gelukkig te zien"

Dat dit niet altijd lukt, dat doet niets af aan deze intentie. Ik vind het een eer en uitdaging om een tijdje samen op te lopen met deze ouders en vanuit mijn expertise en ervaring te werken aan herstel.

In mijn jarenlange werk als orthopedagoge en gedragsdeskundige kom ik veel ouders tegen die zorgen hebben over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Ze vragen zich af waar de zorgen mee te maken hebben en zoeken vooral naar een manier om hiermee om te gaan. Deze vragen zijn vaak complex van aard en spelen langdurig een rol in het gezin. In 2013 ben ik in aanraking gekomen met NIKA, een interventie die zich richt op de hechtingsrelatie tussen ouder en kind. Sinds 2018 heb ik samen met Marja een eigen praktijk, de Basis Hechting en Trauma. Ieder vanuit onze eigen expertise bieden we de ondersteuning die nodig is.  Ik heb geleerd dat veel problemen te verklaren zijn vanuit de vroege hechtingsontwikkeling. Dit kan leiden tot een verstoorde hechting en problemen op allerlei andere vlakken naarmate het kind ouder wordt. Hier kan echter veel hersteld worden. Ik ben blij dat ik ouders kan helpen deze hechtingsrelatie te verbeteren en heb veel bewondering voor de ouder die bereid is om jarenlang ingesleten patronen los te laten. Het werken vanuit de verbinding met ouder en kind maakt het verschil. Ik kom graag bij de mensen thuis omdat dit het meest vertrouwt voelt. Ook heb ik gemerkt dat het een meerwaarde is als ik mijn eigen ervaringen als moeder, echtgenoot en dochter meeneem in mijn behandelingen. Ik zie het als een gezamenlijke inspanning die ervoor zorgt dat het gezin met de opgedane vaardigheden, kennis en inzichten van de professional na een tijdje weer zelfstandig verder kan.

Ook kinderen en jongeren met problemen ten gevolge van veel stress of trauma help ik om inzicht te krijgen in hun gedrag, de problemen te verwerken of het hoofd te bieden. Ik zoek hierin altijd naar mogelijkheden om in de vertrouwde omgeving aan te sluiten bij datgene wat het kind nodig heeft om weer verder te kunnen.

Het netwerk rondom het gezin, zowel professioneel als niet professioneel, kan een grote rol spelen in de ondersteuning. Ik ben dan ook altijd bezig om te onderzoeken op welke manier het netwerk een rol kan spelen om uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat te bereiken in de behandeling, waarbij de eigen regie van de ouder voorop blijft staan. 

SKJ: 120003638
AGB: 94103470
NVO: 16310