Skip to main content

Wie we zijn

Wie we zijn

Marja Kraaij

Eigenaresse De Basis Hechting en Trauma. GZ psychologe, EMDR practitioner Kind en Jeugd, NIKA Practitioner.

"U staat centraal"

Ik ben Marja Kraaij en werk sinds vele jaren in de jeugdhulpverlening. In 2011 rondde ik mijn opleiding af tot GZ-psycholoog; kind en jeugd. Vanaf dat moment werk ik niet alleen in de jeugdbescherming maar ook als behandelaar in de Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen een jaar na mijn opleiding tot GZ-psycholoog startte ik met de opleiding tot EMDR-therapeut en verdiepte ik mij in de effecten van trauma op kinderen en volwassenen. Enkele jaren later volg ik de basisopleiding tot NIKA-practitioner. Deze opleiding helpt mij om meer en meer de interactie tussen ouder en kind bespreekbaar te kunnen maken met de ouders, van de kinderen die ik behandel. Tegelijkertijd groeit het besef dat de kinderen die te maken krijgen met de jeugdbescherming heel vaak te maken hebben met onveilige hechtingsrelaties met hun ouders en daarnaast het nodige meemaken aan traumatische gebeurtenissen. Omdat er in de regio Gelderland slechts weinig instellingen zijn die zich richten op het herstellen van hechtingsrelaties besloten Ria en ik onze passie te volgen en in 2017 richten we De Basis Hechting en Trauma op.

In 2019 ben ik me helemaal gaan richten op het werken voor onze praktijk. De NIKA-diagnostiek en behandeling slaat aan, ouders voelen zich ondersteund, gehoord en begrepen. Ze krijgen meer inzicht en zijn bereid om aan de slag te gaan met tips en adviezen. Binnen 'De Basis' lukt het om ouders te leren kijken naar hun kinderen. Ouders leren hun kind begrijpen, leren zien wat hun kind nodig heeft en ouders werken eraan om vervolgens de hechtingsrelatie met hun kind te veranderen.  Naast de NIKA-behandelingen is er ruimte om in diverse gezinnen heel open mee te kijken wat er speelt in het gezin en te werken aan inzicht en veranderingen via ouderbegeleidingen en gezinsgesprekken. Er is ruimte voor het geven van trauma therapie. Ik mocht al diverse jongeren begeleiden met trauma en hechtingsproblemen waarin het lukt om ze meer woorden te geven voor wat er in hun leven is gebeurd, trauma's leren 'op te ruimen' en met meer vertrouwen nieuwe relaties in hun leven aan te gaan.

Al met al: mocht u mij tegenkomen dan vindt u iemand bij u aan de tafel die met oprechte interesse, deskundigheid en betrokkenheid zal trachten u te helpen met uw vragen. U ontmoet mij niet alleen als professional, maar ook als mens. Ik zal open en direct communiceren met zowel u, als uw gezin en/of anderen die betrokken zijn. U staat centraal!

NIP: 216910
BIG: 09019115925
AGB: 94012518