Skip to main content

Nieuws

Nieuws

Geschreven op 09 maart 2022

Training Drakentemmers

Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij aangesloten bij de Drakentemmers, het landelijk expertise platform trauma & gehechtheid na huiselijk geweld. Dat betekent dat wij gebruik kunnen maken van een uitgebreid netwerk van professionals die met dezelfde thema’s bezig zijn. 

In de afgelopen twee weken hebben we deelgenomen aan de training Diagnostiek en Traumascreening bij seksueel misbruik en seksuele gedragsproblemen door Aafke Scharloo.

Door ons werk rondom hechtingsproblematiek komen wij veel in aanraking met gezinnen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Bij deze doelgroep is er een hoger risico dat gezinsleden naast huiselijk geweld ook seksueel geweld meemaken. Deze driedaagse training was voor ons dan ook zeer inspirerend.

We zijn nu in staat om gesprekken met kinderen en hun ouders te voeren waarin wij de betekenis van het meegemaakte geweld beter kunnen onderkennen. Dit komt tot uiting in het opstellen van een doelgericht onderzoeksplan, waarbij we in de uitvoering ons behandelplan nog beter kunnen toespitsen op de hulpvraag. 

Wij hopen met deze training en de inzet daarvan in de praktijk onze doelgroep nog meer passende zorg te kunnen bieden.